Prodajni asortiman

KONSTRUKCIJSKI ČELIK

Konstrukcijski čelik je ugljični čelik (obični ili plemeniti) s udjelom ugljika manjem od 0,6% (maseni udio) ili legirani čelik (uglavnom  s manganom, silicijem, kromom, niklom, volframom). Upotrebljavaju se za izradu čeličnih konstrukcija, sastavnih dijelova strojeva, aparata i različitih uređaja. Razlikuju se obični (ugljični ili niskolegirani) čelici za opću masovnu upotrebu i plemeniti (rafinirani) ugljični ili legirani čelici za dijelove s većim zahtjevima (dijelovi strojeva itd.).
Konstrukcijski čelici se primjenjuju kod izrade karakterističnih konstrukcijskih dijelova strojeva i uređaja. Najčešće služe za izradu vratila, osovina, zupčanika, nosača opruga, vijaka, poklopaca, ventila, kućišta itd. S obzirom na mehanička svojstva, konstrukcijski čelici moraju imati visoku granicu razvlačenja, dovoljnu plastičnu deformabilnost (radi izbjegavanja pojave krhkog loma), visoku granicu puzanja i čvrstoću pri povišenim temperaturama, te zadovoljavajuću žilavost i dinamičku izdržljivost. Pored toga, konstrukcijski čelici moraju biti otporni na trošenje i koroziju, te obradivi odvajanjem čestica (rezanje), zavarljivi, skloni hladnom oblikovanju (savijanje, štancanje, duboko vučenje) itd.

Prodajni asortiman

ALATNI ČELIK

Alatni čelici služe za izradu alata kojima se obrađuju i oblikuju metalni i nemetalni materijali. Alatni čelici koriste se između ostalog i za izradu kalupa za duboko vučenje, sjekira, krampova, kamenolomskih alata, alata za štancanje, škara, sjekača, različitih strojnih noževa, valjaka, alata za izradu cijevi, glodala, svrdla, turpija, dlijeta, kalupi za toplo vučenje, kalupi za prešanje metala, granične pločice, kutnici, pomična mjerila itd


Alatni čelici se koriste u zakaljenom i popuštenom stanju. Od alatnih se čelika zahtijevaju posebna svojstava kao što su visoka tvrdoća i otpornost na trošenje, postojanost čvrstoće kod povišenih temperatura, dobro ponašanje pri toplinskoj obradi itd. Alatni čelici se izrađuju u različitim kvalitetama za raznovrsne primjene.


Evo nekoliko primjera kod kojih vidimo različitost primjene alatnih čelika u izradi alata: alati za rezanje i hladno oblikovanje metala, alati za toplo oblikovanje metala, alati za oblikovanje nemetala, alati za obradu odvajanjem čestica, mjerni alati …

Prodajni asortiman

Čelici za cementiranje

Čelici za cementaciju predstavljaju konstrukcijske čelike kojima se nakon obrade odvajanjem čestica pougljičava rubni sloj. Nakon pougljičavanja rubnog sloja provodi se kaljenje kako bi se postigla visoka otpornost na trošenje rubnih slojeva, te povišena žilavost nepougljičene jezgre. Čelici za cementaciju uglavnom sadrže 0,1 – 0,2% ugljika prije pougljičavanja, a mogu biti ili nelegirani ili niskolegirani. Nakon pougljičenja rubni sloj sadrži 0,8 – 0,9% ugljika, te se zakaljivanjem postiže tvrdoća 61 – 64 HRC.

Prodajni asortiman

ČELICI ZA POBOLJŠANJE

Čelici za poboljšanje upotrebljavaju se za izradu konstrukcijskih dijelova, koji su za vrijeme rada izloženi velikim i složenim naprezanjima.


Poboljšanje je termički postupak, koji se sastoji u tome da se čelik većinom poluobrađen ili potpuno obrađen konstrukcijski dio – kali i neposredno poslije kaljenja ponovo lagano zagrijava na temperaturu preko 530°C (što zavisi o vrsti čelika) i zatim polagano ili brzo ohladi. Naročito je važno i karakteristično što poboljšani čelici imaju visoku granicu razvlačenja i dobru čvrstoću i žilavost u crnoj metalurgiji. To povoljno utjeće na granicu zamaranja, takvi čelici ne zamaraju se brzo, a osim toga veoma su otporni protiv dinamičkih naprezanja, naročito naizmjeničnih naprezanja i udara.


Crna metalurgija – čelici za poboljšanje izrađuju se kao nelegirani čelici i legirani čelici.