Sjedište

Hercegovačka 31, 42000 Varaždin

Tel.: 00 385 42 232 830
Fax: 00 385 42 232-831
M: 00 385 98 267 754,  00 385 98 301 150

e-mail: hirzin-commerce@vz.t-com.hr

Skladište

Ludbreška 40, 42202 Štefanec

M: 00 385 98 246 238

Tel.: 00 385 42 209 793, 00 385 42 209 714

e-mail: hirzin.stefanec@gmail.com

© 2020. HIRŽIN Commerce. Sva prava pridržana